Naše služby

Naše služby

IT riešenia:
rozvíjame a zlepšujeme prácu
s informáciami

IT riešenia:
rozvíjame a zlepšujeme prácu
s informáciami

Sme IT architekti

Navrhneme ideálne systémové riešenie pre dosiahnutie vašich cieľov, postaráme sa o riadenie projektu a dohliadneme na proces zmeny práce s informáciami vo vašej firme tak, aby vám priniesla úžitok a rast.

Sme stratégovia

Nájdeme a popíšeme váš skutočný problém, potreby a cieľ, ktorý chceme dosiahnuť.

Sme stratégovia

Nájdeme a popíšeme váš skutočný problém, potreby a cieľ, ktorý chceme dosiahnuť.

Sme tlmočníci vašich biznisových potrieb do IT jazyka

Konzultujeme, navrhujeme, podporujeme a zavádzame IT riešenia, ktoré zefektívnia prácu s informáciami, čím pomôžu k rastu a prosperite vašej firmy.

Sme analytici

Vyhodnocujeme schopnosť vašich podnikových informačných systémov naplniť vaše biznisové potreby a ciele. Navrhujeme zmeny a možnosti na zlepšenie.

Sme analytici

Vyhodnocujeme schopnosť vašich podnikových informačných systémov naplniť vaše biznisové potreby a ciele. Navrhujeme zmeny a možnosti na zlepšenie.

Sme odborníci na IT infraštruktúru

Vyberáme najlepšie možné riešenie hardvéru, softvéru a služieb pre spoľahlivý a efektívny chod aplikácií vo vašej firme.

Bezpečnostný manažment:
radíme v oblasti bezpečnosti

Bezpečnostný manažment:
radíme v oblasti bezpečnosti

 • Navrhujeme bezpečnostnú stratégiu.
 • Analyzujeme riziká.
 • Plánujeme opatrenia.
 • Prídeme s havarijným plánom.
 • Podieľame sa na dennom riadení a výkone bezpečnosti vo vašej firme.

Software Engineering:
radíme pri vývoji softvéru

Software Engineering:
radíme pri vývoji softvéru

 • Tlmočíme potreby vášho biznisu do štruktúrovaného zadania pre dodávateľa vášho softvéru.
 • Spolupracujeme pri tvorbe nových softvérových produktov a návrhu ich podoby.
 • Tlmočíme potreby vášho biznisu do štruktúrovaného zadania pre dodávateľa vášho softvéru.
 • Spolupracujeme pri tvorbe nových softvérových produktov a návrhu ich podoby.

IT podpora:
podporujeme manažment

IT podpora:
podporujeme manažment

 • Radíme, ako zlepšiť prácu s informáciami vo vašej firme po strategickej aj technickej stránke.
 • Riadime realizáciu nových riešení práce s informáciami vo vašej firme.

Princípy spolupráce

Veríme, že keď rastiete vy, rastieme aj my.

Na vaše požiadavky vždy hľadíme koncepčne, v kontexte a súvislostiach. 

Riešenie prispôsobujeme za behu zmenám a potrebám.

Vítame inovácie.

Komunikujeme vždy otvorene a s úctou.

Spoločne sa inšpirujeme, motivujeme a pomáhame si.

Sme pri vás, keď sa vaša firma mení

1. fáza

V prvom kroku vám napríklad nastavíme prácu skladu tak, aby spĺňal aktuálne potreby vašej firmy. Nastavíme CRM systém, či systém na rýchlu evidenciu zásob.

2. fáza

Neskôr môžete potrebovať rozvinúť novú halu. Sklad má ale fungovať aj v novej hale, a preto využívame naše skúsenosti, prehľad a dokumentáciu z minulého projektu.

3. fáza

Možno potrebujete mať nové Wi-Fi pripojenie v celej firme. Wi-Fi však treba aj v novej hale, aj pri práci skladu. Využívame na skúsenosti aj dokumenty z 2. fázy 

4. fáza

A nakoniec zistíte, že bude treba zaviesť nový ERP systém. Tento systém zároveň musí byť aj v novej hale, aj pri práci skladu a tiež musí fungovať  aj na novej Wi-Fi sieti.

1. fáza

V prvom kroku vám napríklad nastavíme prácu skladu tak, aby spĺňal aktuálne potreby vašej firmy. Nastavíme CRM systém, či systém na rýchlu evidenciu zásob.

2. fáza

Neskôr môžete potrebovať rozvinúť novú halu. Sklad má ale fungovať aj v novej hale, a preto využívame naše skúsenosti, prehľad a dokumentáciu z minulého projektu.

3. fáza

Možno potrebujete mať nové Wi-Fi pripojenie v celej firme. Wi-Fi však treba aj v novej hale, aj pri práci skladu. Opäť využívame
naše skúsenosti a dokumentáciu z kroku č. 2.

4. fáza

A nakoniec zistíte, že bude treba zaviesť nový ERP systém. Ten zároveň musí byť aj v novej hale, aj pri práci skladu a tiež musí fungovať na novej Wi-Fi sieti.

Chcete dať informáciám vo vašej firme zmysel a pridanú hodnotu?

Napíšte nám alebo zavolajte a pomôžeme vašej firme rásť a prosperovať.

+421 907 226 442